pijl pijl
Lambertus Wijs, De
(1770-1851)
Maria Swerts
(1780-1844)
Gerardus Hermanus Aelen
(1783-1859)
Johanna Josepha Boer, Den
(1781-1846)
Cornelis Wijs, De
(1815-1880)
Cornelia Huiberdina Aelen
(1817-1858)

Maria Antonia Wijs, De
(1855-1921)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Hendrik Franciscus Cornelis Gorp, van

Maria Antonia Wijs, De

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 20 Jun 1855, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland
  • Huwelijk: Hendrik Franciscus Cornelis Gorp, van op 7 Jan 1880 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland
  • Overleden: 22 Jan 1921, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland op 65-jarige leeftijd

Afbeelding

Maria trouwde met Hendrik Franciscus Cornelis Gorp, van, zoon van Johannis Baptist Gorp, van en Cornelia Hove, Van Den, op 7 Jan 1880 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland. (Hendrik Franciscus Cornelis Gorp, van werd geboren op 26 Aug 1849 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland en overleed op 23 Apr 1932 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

De huwelijksakte

In deze huwelijksakte staat:

In het jaar een duizend acht honderd en tachtig, den zevenden der maand januari zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente verschenen:
Hendrik Franciscus Cornelis van Gorp, oud dertig jaren, geboren te Tilburg den zes en twintigsten der maand augustus een duizend acht honderd en negen en veertig, van beroep fabrikant wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannis Baptist van Gorp, zonder beroep wonende alhier en Cornelia van den Hove, overleden
En
Maria Antonia de Wijs, oud vier en twintig jaren, geboren te Tilburg den twintigsten der maand juni een duizend acht honderd en vijf en vijftig, zonder beroep wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis de Wijs, leerlooier wonende alhier, en Cornelia Huiberdina Aelen, overleden,
Die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting te aanzien der nationale militie voldaan heeft.
De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.
De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
De akte van overlijden van de moeder van de bruid.
De vader van de bruid, mede tegenwoordig, heeft ons verklaard zijne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk te geven
Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten te onze overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn", en hebben wij Ambtenaar van den Burgelijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van
Hendrik Franciscus Cornelis van Gorp en Maria Antonia de Wijs, bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van:
1.Petrus Michiel van Oirschot oud drie en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Tilburg
2.Wilhelmus Cornelis Antonius van Gorp oud twee en dertig jaren, van beroep fabrikant wonende te Tilburg
3.Hermanus Johannes de Wijs oud negen en twintig jaren, van beroep fabrieksleerling wonende te Tilburg
4.Johannes Cornelis de Wijs oud zes en twintig jaren, van beroep fabrikant wonende te Tilburg
De getuigen hebben verklaard te zijn de eerste behuwd broeder en de tweede broeder van den bruidegom, de derde en vierde broeder van de bruid
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, getekend is door ons met hen.

was getekend door:

H.F.C. van Gorp
M.A. de Wijs
C. de Wijs
P.M. van Oirshot
W.C.A. van Gorp
H.J. de Wijs
J.C. de Wijs

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia