pijl pijl pijl pijl
Johannes Theodorus Ingenhoven
(1817-1869)
Adriana Raak, van
(1826-1862)
Johannes Paulus
(1808-1880)
Adriana Maas
(1809-1875)
Cornelis Johannes Ingenhoven
(1847-1915)
Mechelina Paulus
(1853-1879)

Theodorus Adrianus Ingenhoven
(1878-1930)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Maria Cornelia Aldegonda Gorp, van

Theodorus Adrianus Ingenhoven

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 15 Sep 1878, Breda, Noord-Brabant, Nederland
  • Huwelijk: Maria Cornelia Aldegonda Gorp, van op 7 Nov 1905 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland 69,70
  • Overleden: 15 Sep 1930, Breda, Noord-Brabant, Nederland op 52-jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Het bidprentje.

Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Broodbakker / Dir Bioscoop.


Afbeelding

Theodorus trouwde met Maria Cornelia Aldegonda Gorp, van, dochter van Hendrik Franciscus Cornelis Gorp, van en Maria Antonia Wijs, De, op 7 Nov 1905 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland 69.,70 (Maria Cornelia Aldegonda Gorp, van werd geboren op 10 Mei 1883 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland en overleed op 13 Apr 1960 in Breda, Noord-Brabant, Nederland.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

De gezinsfoto.

van links naar rechts:

Ingenhoven-Gerardus Justinus
Ingenhoven-Gerardus Antonius Andreas
Ingenhoven-Arnolda Josephina Maria
Ingenhoven-Johannes Cornelis
Ingenhoven-Henri Theodoor
Ingenhoven-Maria Henriette
van Gorp-Maria Cornelia Aldegonda
Ingenhoven Adrianus Fransiscus

De huwelijksakte

In deze huwelijksakte staat:

den zevenden november des jaars een duizend negen honderd vijf, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente TILBURG, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:
Theodorus Adrianus Ingenhoven oud zeven en twintig jaren, geboren te Breda van beroep bakker wonende te Breda meerderjarige zoon van Cornelis Johannes Ingenhoven, bakker, wonende te Breda en van Mechelina Paulus, overleden en
Maria Cornelia Aldegonda van Gorp oud twee en twintig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep wonende alhier minderjarige dochter van Hendrik Franciscus Cornelis van Gorp, fabrikant, en van Maria Antonia de Wijs, zonder beroep, beiden wonende alhier
die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan daartoe overleggende:
Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting te aanzien der nationale militie voldaan heeft.
·De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.
·De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeenten Breda en Tilburg zonder stuiting hebben plaats gehad.
·De overlijdensakte van de moeder des bruidegoms.
·De vader van den bruidgom en de ouders der bruid, hierbij tegenwoordig hebben mij verklaard hunne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te geven.
Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten te mijnen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn", en hebben ik Ambtenaar van den Burgelijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van
Theodorus Adrianus Ingenhoven en Maria Cornelia Aldegonda van Gorp, bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van:
1.Adrianus Franciscus Ingenhoven oud zeven en veertig jaren, van beroep bakker wonende te Breda
2.Jacques Bouwman oud acht en veertig jaren, van beroep smid wonende te Loon op Zand
3.Gerardus Johannes Cornelis van Gorp oud acht en vijftig jaren, van beroep boekdrukker wonende te Tilburg
4.Wilhelmus Cornelis Antonius van Gorp oud acht en vijftig jaren van beroep fabrikant wonende te Tilburg
De getuigen hebben verklaard te zijn:
de eerste oom van den bruidegom, de tweede achterneef, de derde broeder en de vierde oom der bruid.
en heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door mij met hen.
was getekend door:

Th. Ingenhoven
M. van Gorp
H.F.C. van Gorp
M. van Gorp de Wijs
A.F. Ingenhoven
J. L. Bouwman
Gerard J.C. van Gorp
W.C.A van Gorp
C. Ingenhoven

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia