pijl
Adrianus Paulus
(1763-1830)
Catherina Kakerken, van
(1780-1810)
Johannes Maas
(-1857)
Maria Velde, van de
(1780-1857)
Johannes Paulus
(1808-1880)
Adriana Maas
(1809-1875)

Mechelina Paulus
(1853-1879)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Cornelis Johannes Ingenhoven

Mechelina Paulus

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 27 Okt 1853, Breda, Noord-Brabant, Nederland
  • Huwelijk: Cornelis Johannes Ingenhoven op 3 Nov 1875 in Breda, Noord-Brabant, Nederland 45
  • Overleden: 27 Sep 1879, Breda, Noord-Brabant, Nederland op 25-jarige leeftijd

Afbeelding

Mechelina trouwde met Cornelis Johannes Ingenhoven, zoon van Johannes Theodorus Ingenhoven en Adriana Raak, van, op 3 Nov 1875 in Breda, Noord-Brabant, Nederland.45 (Cornelis Johannes Ingenhoven werd geboren op 24 Jan 1847 in Ginneken, Noord-Brabant, Nederland en overleed op 16 Feb 1915 in Breda, Noord-Brabant, Nederland.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

De Huwelijksakte
In deze akte staat:

derden november achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgelijken stand te Breda, in het openbaar ten gemeentehuis alhier verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken,
Cornelis Johannes Ingenhoven, oud acht en twintig jaren, broodbakker, geboren en wonende te Ginneken, meerderjarig zoon van Theodorus Ingenhoven en van Adriana van Raak, echtelieden overleden en
Mechelina Paulus, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes Paulus, hovenier, en van Adriana Maas, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder sluiting alhier en te Ginneken, plaats gehad op zondagen den vier en twintigsten en den een en dertigsten october dezer jaars
De aanstaande echtgenooten hebben aan ons voorgelegd hunner geboorteakten, De overlijdensakten der ouders van den bruidegom en het bewijs der gedane huwelijksafkondigingen te Ginneken.
De ouders der bruid hier tegenwoordig hebben verklaard tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hun bevestigend is beantwoord, waarop wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van:
1.Adrianus Pack, oud zeven en vijftig jaren, , oom van den bruidegom wonende alhier
2.Wilhelmus Johannes Leonerdus du Bois, oud een en veertig jaren, broodbakker neef van den bruidegom, wonende te Princenhage
3.Adrianus Paulus, oud een en dertig jaren, hovenier, broer van de bruid wonende alhier
4.Cornelis Claasen, oud een en veertig jaren, hovenier, behuwdbroeder van de bruid, wonende te Teteringen.
Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben ondertekend met uitzondering van den moeder der bruid, die verklaard heeft door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of tekenen.

was getekend:

W.J.L. du Bois
A. Paulus
C. Claasen
C. Ingenhoven
M. Paulus
Adriana Maas
A. Pack

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia