Paulina ManniŽn
(Omstr 1840-)

Gerdina ManniŽn
(1864-1943)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Ferdinandus Carolus Blom

Gerdina ManniŽn

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 12 Mei 1864, Etten Leur, Noord-Brabant, Nederland 116
  • Huwelijk: Ferdinandus Carolus Blom op 30 Mrt 1892 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 115
  • Overleden: 24 Dec 1943, Breda, Noord-Brabant, Nederland op 79-jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Geerdina was de tweede echtgenote van Ferdinand Carolus Blom

Het bidprentje.

Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldenswaardige gegevens:

ē Beroep. Dienstbode en winkelierster


Afbeelding

Gerdina trouwde met Ferdinandus Carolus Blom, zoon van Johannes Blom en Jacomijne Joris Lieshout, op 30 Mrt 1892 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.115 (Ferdinandus Carolus Blom werd geboren op 13 Sep 1844 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland en overleed op 13 Mei 1913 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.)

opsommingsteken  Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

ē Getuige(n): bij huwelijk, 30 Mrt 1892, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland. George Lodewijk Blom (1833-1892), Adrianus Joris Blom ( 1840-1880), Antonius Lips (geb. 1846) en Adrianus van Steen (geb. 1859)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

In de Huwelijks akte (Toegangsnummer: 106.027, Inventarisnummer: 483, Gemeente: Breda, Aktenummer: 122) staat :

Op den dertigsten Maart achttien honderd twee en negentig, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-PRINCENHAGE, in het openbaar, ten Gemeentehuize:

Ferdinandus Carolus Blom, weduwnaar van Johanna Maria van Aken, winkelier oud zevenenveertig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Blom en Jacomyna Lieshout, beiden overleden, ter eene

en

Geerdina ManniŽn, dienstbode, oud zevenentwintig jaren, geboren te Etten en Keur en wonende alhier, meerderjarige dochter van Paulina ManniŽn, zonder beroep, wonende te Etten en Leur, ter andere zijde

De welke ons hebben verzocht, tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen op Zondagen de twintigsten en zeven en twintigsten dezer maand alhier hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen,
En hebben de contractanten tot dat einde de volgende stukken overlegd, te weten: De Geboorte-akten der beide contractanten en de doodakte der vorige echtgenoote van den contractant ter eene

Dientengevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan dat:

Ferdinandus Carolus Blom en Geerdina ManniŽn
door de Echt met elkander zijn vereenigd, en is dit huwelijk voltrokken in tegenwoordigheid van:
Antonius Lips, arbeider, oud zes en veertig Jaren
Adrianus van der Steen, arbeider, oud drie ene dertig Jaren,
George Blom, goederenbesteller, oud negen en vijftig Jaren,
Allen wonende alhier en
Adrianus Blom, metselaar, oud een en vijftig Jaren wonende te Ginneken,
De twee laatsten broeders van den contractant ter eene,
Als getuigen hiertoe door de contractanten gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons zijn voorgelezen, met de beide contractanten en de vier getuigen hebben getekend.

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia