pijl pijl pijl
Henricus Blom
(Vůůr 1786-1821)
Adrienne Berg, van den
(Vůůr 1788-Na 1837)
Georgius (Joris) Hendrik Lieshout
(Vůůr 1771-1852)
Maria Janssen
(Vůůr 1787-1861)
Johannes Blom
(1814-1869)
Jacomijne Joris Lieshout
(1811-1874)

Ferdinandus Carolus Blom
(1844-1913)

 

Gezin

Partners / kinderen:
1. Johanna Maria Aken, van

2. Gerdina ManniŽn

Ferdinandus Carolus Blom

    Klik hier voor de locaties op Google Earth Aarde
  • Geboren: 13 Sep 1844, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland
  • Huwelijk (1): Johanna Maria Aken, van op 20 Jun 1870 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 119
  • Huwelijk (2): Gerdina ManniŽn op 30 Mrt 1892 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 115
  • Overleden: 13 Mei 1913, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland op 68-jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldenswaardige gegevens:

ē Beroep. Broodbakker / Winkelier

ē Getuige(n): bij de aangifte van de geboorte, 13 Sep 1844, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland. Romanus Felix Johannes Pohlman en Petrus Franciscus Elias van der Meulen (ovl, 1877)

ē Getuige(n): bij de aangifte van het overlijden, 13 Mei 1913, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland. Franciscus Cornelis van Aken (geb. 1854) en Johannes Franciscus Blom (1872-1944)

ē Overlijden: tijd 05:00.


Afbeelding

Ferdinandus trouwde met Johanna Maria Aken, van, dochter van Johannes Franciscus Aken, van en Antonia Daerden, op 20 Jun 1870 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.119 (Johanna Maria Aken, van werd geboren in Nieuwkuik, Noord-Brabant, Nederland en overleed op 29 Mrt 1881 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland 120.)


Afbeelding

Ferdinandus trouwde vervolgens met Gerdina ManniŽn, dochter van Onbekend en Paulina ManniŽn, op 30 Mrt 1892 in Princenhage, Noord-Brabant, Nederland.115 (Gerdina ManniŽn werd geboren op 12 Mei 1864 in Etten Leur, Noord-Brabant, Nederland 116 en overleed op 24 Dec 1943 in Breda, Noord-Brabant, Nederland.)

opsommingsteken  Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

ē Getuige(n): bij huwelijk, 30 Mrt 1892, Princenhage, Noord-Brabant, Nederland. George Lodewijk Blom (1833-1892), Adrianus Joris Blom ( 1840-1880), Antonius Lips (geb. 1846) en Adrianus van Steen (geb. 1859)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

In de Huwelijks akte (Toegangsnummer: 106.027, Inventarisnummer: 483, Gemeente: Breda, Aktenummer: 122) staat :

Op den dertigsten Maart achttien honderd twee en negentig, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-PRINCENHAGE, in het openbaar, ten Gemeentehuize:

Ferdinandus Carolus Blom, weduwnaar van Johanna Maria van Aken, winkelier oud zevenenveertig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Blom en Jacomyna Lieshout, beiden overleden, ter eene

en

Geerdina ManniŽn, dienstbode, oud zevenentwintig jaren, geboren te Etten en Keur en wonende alhier, meerderjarige dochter van Paulina ManniŽn, zonder beroep, wonende te Etten en Leur, ter andere zijde

De welke ons hebben verzocht, tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen op Zondagen de twintigsten en zeven en twintigsten dezer maand alhier hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen,
En hebben de contractanten tot dat einde de volgende stukken overlegd, te weten: De Geboorte-akten der beide contractanten en de doodakte der vorige echtgenoote van den contractant ter eene

Dientengevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan dat:

Ferdinandus Carolus Blom en Geerdina ManniŽn
door de Echt met elkander zijn vereenigd, en is dit huwelijk voltrokken in tegenwoordigheid van:
Antonius Lips, arbeider, oud zes en veertig Jaren
Adrianus van der Steen, arbeider, oud drie ene dertig Jaren,
George Blom, goederenbesteller, oud negen en vijftig Jaren,
Allen wonende alhier en
Adrianus Blom, metselaar, oud een en vijftig Jaren wonende te Ginneken,
De twee laatsten broeders van den contractant ter eene,
Als getuigen hiertoe door de contractanten gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons zijn voorgelezen, met de beide contractanten en de vier getuigen hebben getekend.

hits counter


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia