pijl pijl pijl pijl
Johannes Wilhelmus Goossens
(1833-1908)
Anna Maria Knols
(1831-1881)
Frans Remigius Vankan
(1832-1908)
Maria Theresia Vanoppen
(1837-1911)
Johannes Franciscus Goossens
(1861-1938)
Maria Theresia Hubertina Vankan
(1865-1932)

Maria Catherina Goossens
(1892-1935)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Leo Hubertus Ubaghs

Maria Catherina Goossens

  • Geboren: 24 Okt 1892, Schimmert, Limburg, Nederland 24
  • Huwelijk (1): Leo Hubertus Ubaghs op 4 Apr 1918 in Schimmert, Limburg, Nederland 23
  • Overleden: 17 Jul 1935, Heerlen, Limburg, Nederland op 42-jarige leeftijd 25,26
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:


De aangifte van geboorte.

In deze aangifte staat:

In het jaar achttien honderd twee en negentig, den vier en twintigsten October, is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Schimmert Provincie Limburg, verschenen Johannes Franciscus Goossens oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Schimmert die ons heeft aangegeven, dat op den vier en twintigsten October achttien honderd twee en negentig te een ure, des middags ten zijnent te Kleinhaasdal gemeente Schimmert is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit het huwelijk van hem aangever en van Maria Therisia Hubertina Vankan van beroep zonder aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Maria Catharina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Lahaye oud negen en vijftig jaren, van beroep kantonnier wonende te Schimmert en van Mathijs Latten oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstknecht wonende te Schimmert.
Waarvan door ons deze geboorte-akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den aangever en aan getuigen door ons is geteekend geworden.De aangifte van overlijden.

In de aangifte staat:

Heden zeventien Juli negentien honderd vijf en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente HEERLEN:
Ubaghs, Leo Hubertus, oud zeven en veertig jaren, van beroep mijnopzichter, wonende te Voerendaal, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zestien dezer des namiddag te half twaalf ure in deze gemeente is OVERLEDEN, Goossens, Maria Catharina, oud twee en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Voerendaal, geboren te Schimmert, dochter van Goossens, Johannes Franciscus, zonder beroep, wonende te Schimmert en Vankan, Maria Theresia, overleden; echtgenote van Ubaghs, Leo Hubertus
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

De grafsteen op de begraafplaats in Voerendaal


Het bidprentje.


Afbeelding

Maria trouwde met Leo Hubertus Ubaghs, zoon van Joannes Hubertus Ubaghs en Maria Ida Hermans, op 4 Apr 1918 in Schimmert, Limburg, Nederland.23 (Leo Hubertus Ubaghs werd geboren op 8 Mei 1888 in Hulsberg, Limburg, Nederland 27, gedoopt op 9 Mei 1888 in Hulsberg, Limburg, Nederland en overleed op 4 Sep 1954 in Heerlen, Limburg, Nederland.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

In de huwelijks akte (Toegangsnummer: .2.094, Inventarisnummer: 19, Gemeente: Schimmert, Aktenummer: 0) staat :

Heden vierden april negentien honderd achttien zijn voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente SCHIMMERT in het openbaar, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Ubaghs - Leo Hubertus - jongeman oud negen en twintig jaren, geboren te Hulsberg van beroep timmerman wonende te Hulsberg, meerderjarige zoon van Joannes Hubertus Ubaghs oud een en zeventig jaren en van Maria Ida Hermans, oud negennegen en zestig jaren beiden van beroep landbouwers wonende te Hulsberg hier tegenwoordig en in het huwelijk toestemmende en
Goossens Maria Catherina jongedochter oud vijf en twintig jaar, geboren te Schimmert van beroep naaister wonende te Schimmert meerderjarige dochter van Johannes Fransciscus Goossens oud zeven en vijftig jaren en van Maria Theresia Hubertina
Franken oud twee en vijftig jaren, beiden van beroep landbouwer wonende te Schimmert, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende.
De afkondiging betreffende dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Hulsberg den drie en twintigste maart dezes jaars.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord worden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren aanwezig:
Klinkeberg - Jan Nicolaas, oud drie en zestig jaar, van beroep veldwachter wonende te Schimmert
Kuijpers Hendrik oud vijf en veertig jaar, van beroep gemeente ontvanger wonende te Schimmert

Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

Was getekend door

L. H. Ubaghs
M. C. Goossens
J. H. Ubaghs
M. I. Hermans
J. F. Goosgens
M. T. H. vankan
J. N. Klinenberg
H. Kuijpers
De Ambtenaar voorboemd: Eijsgen


Het trouwboekje.

De kinderen.

een kiekje van de kinderen rond 1926.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 20 Mei 2023 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door henk@kreutzkamp.nl