pijl pijl pijl pijl
Joannes Leonardus Ubaghs
(1800-1859)
Anna Mechtildis Smeets
(1807-1872)
Nicolaas Hermans
(1803-1886)
Maria Anna Ramackers
(1813-1884)
Joannes Hubertus Ubaghs
(1847-1933)
Maria Ida Hermans
(1849-1936)

Leo Hubertus Ubaghs
(1888-1954)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Maria Catherina Goossens

Leo Hubertus Ubaghs

  • Geboren: 8 Mei 1888, Hulsberg, Limburg, Nederland 27
  • Gedoopt: 9 Mei 1888, Hulsberg, Limburg, Nederland
  • Huwelijk (1): Maria Catherina Goossens op 4 Apr 1918 in Schimmert, Limburg, Nederland 23
  • Overleden: 4 Sep 1954, Heerlen, Limburg, Nederland op 66-jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Prefect van de Derde Orde van St. Franciscus
Wethouder - Loco burgemeester gemeente Voerendaal


In de geboorteakte (Toegangsnummer: 12.046, Inventarisnummer: 7, Gemeente: Hulsberg, Aktenummer: 14) staat :

In het jaar achttien honderd achtentachtig, den tienden mei, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de gemeente Hulsberg, Hertogdom Limburg, verschenen Joannes Hubertus Ubaghs oud een en veertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Heek-Hulsberg, die ons heeft aangegeven, dat op den negenden mei achttien honderd acht en tachtig, ten drie ure des namiddags, te Heek-Hulsberg is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem aangever en Maria Ida Hermans, zijn echtgenoote bij hem woonende van beroep zonder, aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Leo Hubertus.

Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Emmanual Luchtmann, oud vier en twintig jaren, van beroep winkelbediende, wonende te Hulsberg en van Jan Nicolaas Vankan oud een en veertig jaren van beroep veldwachter, wonende te Hulsberg.

Waarvan door ons deze geboorte-akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den aangever en aan de getuigen door deze en ons is getekend.


Het bidprentje.


Het huis in Voerendaal.

De grafsteen op de begraafplaats in Voerendaal

Afbeelding

opsommingsteken  Vermeldingswaardige gegevens

Beroep: Bouwkundig Mijnopzichter.


Afbeelding

Leo trouwde met Maria Catherina Goossens, dochter van Johannes Franciscus Goossens en Maria Theresia Hubertina Vankan, op 4 Apr 1918 in Schimmert, Limburg, Nederland.23 (Maria Catherina Goossens werd geboren op 24 Okt 1892 in Schimmert, Limburg, Nederland 24 en overleed op 17 Jul 1935 in Heerlen, Limburg, Nederland 25,26.)


opsommingsteken  Huwelijksnotities:

In de huwelijks akte (Toegangsnummer: .2.094, Inventarisnummer: 19, Gemeente: Schimmert, Aktenummer: 0) staat :

Heden vierden april negentien honderd achttien zijn voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente SCHIMMERT in het openbaar, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Ubaghs - Leo Hubertus - jongeman oud negen en twintig jaren, geboren te Hulsberg van beroep timmerman wonende te Hulsberg, meerderjarige zoon van Joannes Hubertus Ubaghs oud een en zeventig jaren en van Maria Ida Hermans, oud negennegen en zestig jaren beiden van beroep landbouwers wonende te Hulsberg hier tegenwoordig en in het huwelijk toestemmende en
Goossens Maria Catherina jongedochter oud vijf en twintig jaar, geboren te Schimmert van beroep naaister wonende te Schimmert meerderjarige dochter van Johannes Fransciscus Goossens oud zeven en vijftig jaren en van Maria Theresia Hubertina
Franken oud twee en vijftig jaren, beiden van beroep landbouwer wonende te Schimmert, hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende.
De afkondiging betreffende dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Hulsberg den drie en twintigste maart dezes jaars.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord worden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren aanwezig:
Klinkeberg - Jan Nicolaas, oud drie en zestig jaar, van beroep veldwachter wonende te Schimmert
Kuijpers Hendrik oud vijf en veertig jaar, van beroep gemeente ontvanger wonende te Schimmert

Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

Was getekend door

L. H. Ubaghs
M. C. Goossens
J. H. Ubaghs
M. I. Hermans
J. F. Goosgens
M. T. H. vankan
J. N. Klinenberg
H. Kuijpers
De Ambtenaar voorboemd: Eijsgen


Het trouwboekje.

De kinderen.

een kiekje van de kinderen rond 1926.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 20 Mei 2023 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door henk@kreutzkamp.nl